Usługi

Ceny

Ceny usług zależne są od Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.
Link: Dziennik Ustaw 2015 Poz. 1804

W sprawach nieobjętych rozporządzeniem cena usługi wynosi 180 zł/brutto za godzinę.