Usługi

Stała obsługa

  • porozumień, regulaminów, uchwał, protokołów, opinii;
  • opiniowanie i weryfikowanie dokumentów przedstawionych przez Klienta;
  • udział w negocjacjach i mediacjach;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
  • dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym;
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
  • zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek prawa handlowego oraz rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • windykacja należności;
  • w razie życzenia dojazd do klienta.