Usługi

Usługi

 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych, cywilnych, administracyjnych, pracowniczych, upadłościowych i układowych;
 • doradztwo prawne, prawno -finansowe, podatkowe;
 • zakładanie, przekształcanie, likwidacja spółek prawa handlowego i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • dochodzenie roszczeń finansowych w postępowaniu nakazowym;
 • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
 • opracowywanie i negocjacje umów, pism procesowych, podań, wniosków, porozumień etc.
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • negocjacje, mediacje, szukanie rozwiązań;
 • windykacja należności;
 • interpretacja przepisów prawnych.